Milk & Cream
$4.09 per 1/2 Gallon
$0.69 per 1/2 Pint
$0.69 per 1/2 Pint
$1.39 per Pint
$2.19 per Quart