Milk & Cream
$2.89 per 1/2 Gallon
$0.59 per 1/2 Pint
$2.89 per 1/2 Gallon
$0.59 per 1/2 Pint
$2.89 per 1/2 Gallon
$2.99 per 1/2 Gallon
$0.59 per 1/2 Pint
$2.89 per 1/2 Gallon
$0.59 per 1/2 Pint
$4.49 per 1/2 Gallon
$4.49 per 1/2 Gallon
$4.49 per 1/2 Gallon
$4.49 per 1/2 Gallon
$2.69 per Pint
$4.49 per Pint
$4.39 per Quart
$6.99 per Quart
$4.09 per 1/2 Gallon
$0.69 per 1/2 Pint
$0.69 per 1/2 Pint
$1.39 per Pint
$2.19 per Quart
$2.49 per Quart
$3.19 per Pint
$3.19 per Pint
$1.99 per Pint
$2.49 per Quart
$4.54 per 15 oz.
$3.49 per Pint
$5.99 per Quart
$2.99 per Quart
Apparel
$12.99 per Small
This item is avail for delivery between 6/28/2016 and 6/26/2017
$12.99 per XXXL
This item is avail for delivery between 6/28/2016 and 6/26/2017
Bakery
$3.99 per 4 pack
$3.99 per 4 Pack
$3.99 per 4 Pack
$3.99 per 4 Pack
$5.99 per 4 Pack
$3.99 per 4 Pack
$3.99 per 6 Pack
$3.99 per 6 Pack
$2.99 per 8- 1 OZ
$3.99 per 8- 1 OZ
$3.99 per 8- 1 OZ
$3.99 per 8- 1 OZ
$4.99 per 12 count
$5.99 per 14 oz.
$5.99 per 16 oz.
$5.99 per 16 oz.
$4.79 per 20.5 oz.
$5.49 per 24 oz
$4.39 per 24 oz.
$4.29 per 24 oz.
$5.49 per 27 oz
$5.49 per 27 oz
$3.99 per 28 oz.
$3.99 per 6 count
$4.59 per 15 oz.
$1.39 per 3 oz.
$1.39 per 3 oz.
$1.39 per 3 oz.
$1.39 per 3 oz.
$7.19 per 4 pack
$7.19 per 4 Pack
$5.59 per 4 Pack
$5.69 per 4 Pack
$6.69 per 14 Pack
$6.19 per 16 oz.
$6.19 per 16 oz.
$6.19 per 16 oz.
$2.99 per 3 "
$2.99 per 4 oz.
$2.99 per 4 oz.
$2.99 per 4 oz.
$8.99 per 4 pack
$7.59 per 4 Pack
$7.19 per 4 Pack
$7.29 per 6 Pack
$5.99 per 9 Pack
Cheese
$8.49 per 7 oz.
$7.99 per 7 oz.
$7.99 per 7 oz.
$5.84 per 1 Pound
$7.99 per 1 Pound
$5.84 per 1 Pound
$3.39 per 8 oz.
$4.99 per 9 oz.
$4.99 per 9 oz.
$4.99 per 9 oz.
$4.99 per 9 oz.
$4.99 per 9 oz.
$4.09 per 5 oz.
$4.09 per 5 oz.
$4.79 per 8 oz.
$5.84 per 12 oz.
$5.84 per 12 oz.
$5.84 per 12 oz.
$4.49 per 7.2 oz.
$5.49 per 10 Pack
$5.59 per 12 pack
Coffee
$2.99 per 10 oz
$2.99 per 10 oz
$7.99 per Quart
$7.99 per Quart
$11.99 per 12 oz.
$11.99 per 12 oz.
$11.49 per 12 oz.
$11.49 per 12 oz.
$14.04 per 12 oz
$13.99 per 12 oz.
$14.99 per 12 oz.
Cottage Cheese & Sour Cream
$3.29 per 1 Pound
$3.29 per 1 Pound
$2.79 per 1 Pound
Dairy Substitutes
$4.29 per 1/2 Gallon
$3.19 per 32 oz
$4.29 per 48 oz
We are currently sold out.
$4.29 per 48 oz
$4.29 per 48 oz
$4.29 per 48 oz
$4.29 per 48 oz
$4.79 per 48 oz
$4.49 per 1/2 Gallon
$4.49 per 1/2 Gallon
$4.29 per 1/2 Gallon
$4.29 per 1/2 Gallon
Eggs & Butter
$4.29 per 1 Pound
$4.29 per 1 Pound
$2.99 per 15 oz.
$3.59 per 1 Dozen
$5.49 per 1 Dozen
$1.59 per 2 pack
Juice & Tea
$1.99 per 11.5 oz.
$4.99 per 59 oz.
$4.99 per 59 oz.
$3.99 per 59 oz.
$3.99 per 59 oz.
$4.99 per 59 oz.
$4.99 per 59 oz.
$2.99 per 59 oz.
Meals and Sides
$9.99 per 4 pk
$9.99 per 4 Pk
$9.99 per 4 Pk
$3.99 per 10 oz.
$3.99 per 10 oz.
$3.99 per 10 oz.
$4.99 per 10 oz.
$5.69 per 10 oz.
This item is avail for delivery between 4/3/2017 and 4/30/2017
$6.04 per 16 oz.
$5.99 per 16 oz.
$4.99 per 16 oz.
$12.44 per 20 oz.
$6.99 per 8 oz.
$5.29 per 9 oz.
$8.95 per 1 Serving
$7.95 per 1 Serving
$9.95 per 1 Serving
$8.95 per 1 Serving
$6.95 per 1 Serving
$17.75 per 2 Servings
$6.99 per 20 oz.
$3.69 per 6 pack
$3.69 per 6 pack
$1.59 per 8 oz.
$6.99 per 9 oz.
$6.99 per 9 oz.
Meat & Poultry
$8.49 per 24 oz.
$8.99 per 24 oz.
$6.49 per 7 oz.
$5.99 per 7 oz.
Pantry
$3.99 per 12 oz.
$3.99 per 12 oz.
$5.99 per 11 oz.
$5.99 per 11 oz.
$5.99 per 11 oz.
$5.99 per 16 oz.
$1.29 per 1.5 oz.
$1.29 per 1.5 oz.
$1.29 per 1.5 oz.
$2.99 per 1.5 oz.
$3.89 per 14 Oz.
$6.49 per 16 oz
$2.09 per 2.5 Oz
$3.09 per 4 Pack
Produce
$1.79 per 1 lb.
$3.49 per 11 oz.
$3.99 per 5 oz.
$3.49 per 9.7 oz.
Yogurt
$4.79 per 24 oz.
$6.99 per 32 oz.
We are currently out of stock.
$1.59 per 5.3 oz.
$1.59 per 5.3 oz.
$1.59 per 5.3 oz.
$1.79 per 5.3 oz.
$1.79 per 5.3 oz.
$1.59 per 6 oz.
$3.99 per 6 pack
$3.99 per 6 pack
$1.09 per 6 oz.
$1.09 per 6 oz.
$1.09 per 6 oz.
$1.09 per 6 oz.
$1.09 per 6 oz.
$1.19 per 6 oz.
$1.19 per 6 oz.
$1.19 per 6 oz.
$1.19 per 6 oz.
$3.39 per 6 Pack
$3.39 per 6 Pack
$3.99 per Quart
$3.99 per Quart
$3.99 per Quart
$3.99 per Quart